Zaak van VRM tegen NV SBS Belgium

Partij 1:
VRM
Partij 2:
NV SBS Belgium
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 23 april 2010
Beslissingsnummer:
2010-018
Type procedure:
Ambtshalve onderzoek