Zaak van VRM tegen NV SBS Belgium

Partij 1:
VRM
Partij 2:
NV SBS Belgium
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 26 mei 2010
Beslissingsnummer:
2010-023
Type procedure:
Ambtshalve onderzoek