Zaak van VRM tegen NV SBS Belgium

Partij 1:
VRM
Partij 2:
SBS Belguim
Kamer:
Kamer voor onpartijdigheid en bescherming van minderjarigen
Datum publicatie: 14 oktober 2010
Beslissingsnummer:
2010-040
Type procedure:
Ambtshalve onderzoek