Zaak VRM tegen NV Vlaamse Radio- en Televisieomroep (VRT)

Partij 1:
VRM
Partij 2:
NV Vlaamse Radio- en Televisieomroeporganisatie
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 26 januari 2009
Beslissingsnummer:
2009-010
Type procedure:
Ambtshalve onderzoek