Zaak VRM tegen NV Vlaamse Media Maatschappij (VTM)

Partij 1:
VRM
Partij 2:
NV Vlaamse Media Maatschappij
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 16 februari 2009
Beslissingsnummer:
2009-011
Type procedure:
Ambtshalve onderzoek