Zaak VRM tegen NV SBS Belgium (VT4)

Partij 1:
VRM
Partij 2:
NV SBS Belgium
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 23 februari 2009
Beslissingsnummer:
2009-018
Type procedure:
Ambtshalve onderzoek