Zaak van VZW Kiosk tegen VZW West Point, VZW Neteland FM, VZW Radio Totaal, VZW Faboer, GCV Radio OT en Automaten OT/RS Karweiendienst en VZW V.W.B.-Noord

Partij 1:
VZW Kiosk
Partij 2:
VZW West Point, Vzw Netelenad FM, VZW Radio Totaal, VZW Faboer, GCV Radio OT en Automaten OT/RS Karweiendienst en VZW V.W.B.-Noord
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 19 november 2009
Beslissingsnummer:
2009-064
Type procedure:
Klacht