Zaak van VRM tegen VZW TV Kempen en Mechelen

Partij 1:
VRM
Partij 2:
VZW TV Kempen en Mechelen
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 26 november 2009
Beslissingsnummer:
2009-057
Type procedure:
Ambtshalve onderzoek