Zaak van VRM tegen NV Vlaamse Radio- en Televisieomroep (VRT)

Partij 1:
VRM
Partij 2:
Vlaamse Radio- en Televisieomroeporganisatie
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 27 april 2009
Beslissingsnummer:
2009-041
Type procedure:
Ambtshalve onderzoek