Zaak van VRM tegen NV SBS Belgium

Partij 1:
VRM
Partij 2:
NV SBS Belgium
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 19 november 2009
Beslissingsnummer:
2009-056
Type procedure:
Ambtshalve onderzoek