Zaak VRM tegen NV Vlaamse Media Maatschappij (KanaalTwee)

Partij 1:
VRM
Partij 2:
NV Vlaamse Media Maatschappij
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 16 juni 2008
Beslissingsnummer:
2008-036
Type procedure:
Ambtshalve onderzoek