Aanvraag zendvergunnig van VZW Forrest FM

Partij 1:
VRM
Partij 2:
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 22 februari 2008
Beslissingsnummer:
2008-018
Type procedure:
Vergunning