Zaak VRM tegen VRT

Partij 1:
VRM
Partij 2:
NV VLAAMSE RADIO- EN TELEVISIEOMROEP
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 16 maart 2007
Beslissingsnummer:
2007-015
Type procedure:
Ambtshalve onderzoek