Zaak VRM tegen NV Vlaamse Media Maatschappij (VTM)

Partij 1:
VRM
Partij 2:
NV Vlaamse Media Maatschappij
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 19 oktober 2007
Beslissingsnummer:
2007-045
Type procedure:
Ambtshalve onderzoek