bezwaarschrift van VZW Via Media tegen beslissing 2006-043