Aanvraag VMMA NV tot erkenning als doelgroep- en themaomroep voor het omroepprogramma "Big Brother Live 1"