Monitoring VijfTV

Partij 1:
VLAAMS COMMISSARIAAT VOOR DE MEDIA
Partij 2:
VijfTV
Kamer:
Vlaamse commissariaat voor de media (1998-2005)
Datum publicatie: 14 oktober 2005
Beslissingsnummer:
2005-087
Type procedure:
Ambtshalve onderzoek