Monitoring Jim TV

Partij 1:
VLAAMS COMMISSARIAAT VOOR DE MEDIA
Partij 2:
Jim TV
Kamer:
Vlaamse commissariaat voor de media (1998-2005)
Datum publicatie: 16 december 2005
Beslissingsnummer:
2005-112
Type procedure:
Ambtshalve onderzoek