Monitoring Event TV (Liberty TV.com)

Partij 1:
VLAAMS COMMISSARIAAT VOOR DE MEDIA
Partij 2:
Event TV (Liberty TV.com)
Kamer:
Vlaamse commissariaat voor de media (1998-2005)
Datum publicatie: 16 december 2005
Beslissingsnummer:
2005-114
Type procedure:
Ambtshalve onderzoek