Klacht Van de Cauter e.a. tegen de VRT

Partij 1:
Hans VAN DE CAUTER e.a.
Partij 2:
VLAAMSE RADIO EN TELEVISIE
Kamer:
Vlaamse geschillenraad voor radio en televisie (1992-2005)
Datum publicatie: 16 februari 2005
Beslissingsnummer:
2005-001
Type procedure:
Klacht