Bezwaarschrift van VZW ClubFM tegen beslissing 2005/046

Partij 1:
VZW Club FM
Partij 2:
VLAAMS COMMISSARIAAT VOOR DE MEDIA
Kamer:
Vlaamse commissariaat voor de media (1998-2005)
Datum publicatie: 7 juli 2005
Beslissingsnummer:
2005-064
Type procedure:
Ambtshalve onderzoek