Bezwaarschrift van VZW ClubFM tegen beslissing 2005/046