Bezwaarschrift van radio RGR FM tegen beslissing 2005/038

Partij 1:
VZW Lokale Radio-omroepstichting Radio Groot Rotselaar van de Vlaamse Cultuurgemeenschap (radio RGR FM)
Partij 2:
VLAAMS COMMISSARIAAT VOOR DE MEDIA
Kamer:
Vlaamse commissariaat voor de media (1998-2005)
Datum publicatie: 7 juli 2005
Beslissingsnummer:
2005-059
Type procedure:
Ambtshalve onderzoek