Bezwaarschrift van NV Mediacom tegen beslissing 2005-022

Partij 1:
NV Mediacom
Partij 2:
VLAAMS COMMISSARIAAT VOOR DE MEDIA
Kamer:
Vlaamse commissariaat voor de media (1998-2005)
Datum publicatie: 22 april 2005
Beslissingsnummer:
2005-039
Type procedure:
Ambtshalve onderzoek