Ambtshalve onderzoek tegen VZW Signaaol

Partij 1:
VLAAMS COMMISSARIAAT VOOR DE MEDIA
Partij 2:
VZW Signaal
Kamer:
Vlaamse commissariaat voor de media (1998-2005)
Datum publicatie: 20 mei 2005
Beslissingsnummer:
2005-048
Type procedure:
Ambtshalve onderzoek