Ambtshalve onderzoek tegen Radio Super FM

Partij 1:
VLAAMS COMMISSARIAAT VOOR DE MEDIA
Partij 2:
VZW Vrije en Open Communicatie (VROPECO) (Radio Super FM)
Kamer:
Vlaamse commissariaat voor de media (1998-2005)
Datum publicatie: 20 mei 2005
Beslissingsnummer:
2005-043
Type procedure:
Ambtshalve onderzoek