Ambtshalve onderzoek tegen Radio RGR FM

Partij 1:
VLAAMS COMMISSARIAAT VOOR DE MEDIA
Partij 2:
VZW Lokale Radio-omroepstichting Radio Groot Rotselaar van de Vlaamse Cultuurgemeenschap (radio RGR FM)
Kamer:
Vlaamse commissariaat voor de media (1998-2005)
Datum publicatie: 22 april 2005
Beslissingsnummer:
2005-038
Type procedure:
Ambtshalve onderzoek