Ambtshalve onderzoek tegen Radio Reynaert

Partij 1:
VLAAMS COMMISSARIAAT VOOR DE MEDIA
Partij 2:
VZW Radio Reynaert (radio Reynaert)
Kamer:
Vlaamse commissariaat voor de media (1998-2005)
Datum publicatie: 18 maart 2005
Beslissingsnummer:
2005-026
Type procedure:
Ambtshalve onderzoek