Ambtshalve onderzoek tegen radio RDL

Partij 1:
VLAAMS COMMISSARIAAT VOOR DE MEDIA
Partij 2:
VZW Vrije Radio Zender Speedy
Kamer:
Vlaamse commissariaat voor de media (1998-2005)
Datum publicatie: 21 januari 2005
Beslissingsnummer:
2005-007
Type procedure:
Ambtshalve onderzoek