Ambtshalve onderzoek tegen Radio Micron

Partij 1:
VLAAMS COMMISSARIAAT VOOR DE MEDIA
Partij 2:
VZW Radio Popcorn (radio Micron)
Kamer:
Vlaamse commissariaat voor de media (1998-2005)
Datum publicatie: 18 maart 2005
Beslissingsnummer:
2005-025
Type procedure:
Ambtshalve onderzoek