Ambtshalve onderzoek tegen Radio KRT

Partij 1:
VLAAMS COMMISSARIAAT VOOR DE MEDIA
Partij 2:
VZW Info 2000
Kamer:
Vlaamse commissariaat voor de media (1998-2005)
Datum publicatie: 21 januari 2005
Beslissingsnummer:
2005-008
Type procedure:
Ambtshalve onderzoek