Ambtshalve onderzoek tegen Radio Contact Vilvoorde

Partij 1:
VLAAMS COMMISSARIAAT VOOR DE MEDIA
Partij 2:
VZW Moetoen (radio Contact Vilvoorde)
Kamer:
Vlaamse commissariaat voor de media (1998-2005)
Datum publicatie: 16 december 2005
Beslissingsnummer:
2005-119
Type procedure:
Ambtshalve onderzoek