Ambtshalve onderzoek tegen Radio Caraad

Partij 1:
VLAAMS COMMISSARIAAT VOOR DE MEDIA
Partij 2:
VZW Radio Caraad (radio Caraad)
Kamer:
Vlaamse commissariaat voor de media (1998-2005)
Datum publicatie: 16 december 2005
Beslissingsnummer:
2005-116
Type procedure:
Ambtshalve onderzoek