Ambtshalve onderzoek tegen Radio B+b/Contact Vlaams Brabant

Partij 1:
VLAAMS COMMISSARIAAT VOOR DE MEDIA
Partij 2:
VZW Vrije Golf
Kamer:
Vlaamse commissariaat voor de media (1998-2005)
Datum publicatie: 22 april 2005
Beslissingsnummer:
2005-032
Type procedure:
Ambtshalve onderzoek