Ambtshalve onderzoek tegen Radio Animo

Partij 1:
VLAAMS COMMISSARIAAT VOOR DE MEDIA
Partij 2:
VZW Fanclub Radio Loksbergen voor Organisatie van Regionale Culturele Informatie (ORCI Loksbergen) (radio Animo)
Kamer:
Vlaamse commissariaat voor de media (1998-2005)
Datum publicatie: 18 maart 2005
Beslissingsnummer:
2005-024
Type procedure:
Ambtshalve onderzoek