Overdracht vergunning cvba VEM aan cvba Integan (gemeente Essen)

Partij 1:
VRM
Partij 2:
Kamer:
Vlaamse commissariaat voor de media (1998-2005)
Datum publicatie: 25 juni 2004
Beslissingsnummer:
2004-014
Type procedure:
Erkenning, Vergunning