Bezwaarschrift van Stadsradio Waregem tegen beslissing 2003/036

Partij 1:
Lokale Radio Trend (Stadsradio Waregem)
Partij 2:
VLAAMS COMMISSARIAAT VOOR DE MEDIA
Kamer:
Vlaamse commissariaat voor de media (1998-2005)
Datum publicatie: 3 februari 2004
Beslissingsnummer:
2004-002
Type procedure:
Klacht