Bezwaarschrift van Radio Royaal tegen beslissing 2003/057

Partij 1:
v.z.w. Radio Royaal Regionaal (radio royaal)
Partij 2:
VLAAMS COMMISSARIAAT VOOR DE MEDIA
Kamer:
Vlaamse commissariaat voor de media (1998-2005)
Datum publicatie: 12 maart 2004
Beslissingsnummer:
2004-008
Type procedure:
Ambtshalve onderzoek