Beslissing inzake het ambtshalve onderzoek tegen Radio Echo

Partij 1:
VLAAMS COMMISSARIAAT VOOR DE MEDIA
Partij 2:
Radio Echo (radio Echo)
Kamer:
Vlaamse commissariaat voor de media (1998-2005)
Datum publicatie: 12 maart 2004
Beslissingsnummer:
2004-009
Type procedure:
Ambtshalve onderzoek