Ambtshalve onderzoek tegen Radio GO

Partij 1:
VLAAMS COMMISSARIAAT VOOR DE MEDIA
Partij 2:
Radio Gent (Radio Go)
Kamer:
Vlaamse commissariaat voor de media (1998-2005)
Datum publicatie: 15 oktober 2004
Beslissingsnummer:
2004-073
Type procedure:
Ambtshalve onderzoek