R. Verreycken tegen ATV

Partij 1:
R. VERREYCKEN
Partij 2:
ATV
Kamer:
Vlaamse geschillenraad voor radio en televisie (1992-2005)
Datum publicatie: 3 december 2003
Beslissingsnummer:
2003-007
Type procedure:
Klacht