Klacht van TV Limburg tegen VRT

Partij 1:
v.z.w. Tele-Visie Limburg
Partij 2:
Vlaamse radio- en televisie
Kamer:
Vlaamse commissariaat voor de media (1998-2005)
Datum publicatie: 7 februari 2003
Beslissingsnummer:
2003-006
Type procedure:
Klacht