Klacht van Radio Tienen tegen Radio 94, VRT en VMMa

Partij 1:
v.z.w. Radio Tienen
Partij 2:
v.z.w. Vierennegentig, VRT NV en VMMa NV
Kamer:
Vlaamse commissariaat voor de media (1998-2005)
Datum publicatie: 18 april 2003
Beslissingsnummer:
2003-019
Type procedure:
Klacht