Klacht van Radio Lichtaart tegen Radio Vlaanderen en ambtshalve onderzoek tegen Radio Vlaanderen

Partij 1:
VLAAMS COMMISSARIAAT VOOR DE MEDIA en v.z.w. Radio Lichtaart (radio Lichtaart)
Partij 2:
radio Vlaanderen
Kamer:
Vlaamse commissariaat voor de media (1998-2005)
Datum publicatie: 11 april 2003
Beslissingsnummer:
2003-029
Type procedure:
Klacht