Klacht van Radio Antigoon tegen Radio Contact Brussel

Partij 1:
v.z.w. Antigoon
Partij 2:
v.z.w. NOR Contact
Kamer:
Vlaamse commissariaat voor de media (1998-2005)
Datum publicatie: 18 april 2003
Beslissingsnummer:
2003-018
Type procedure:
Klacht