Centrum Gelijkheid Kansen en voor Racismebestrijding tegen VMM

Partij 1:
CENTRUM VOOR GELIJKHEID VAN KANSEN EN VOOR RACISME BESTRIJDING
Partij 2:
VMM
Kamer:
Vlaamse geschillenraad voor radio en televisie (1992-2005)
Datum publicatie: 5 maart 2003
Beslissingsnummer:
2003-005
Type procedure:
Klacht