Bezwaarschrift van Radio Kastel

Partij 1:
v.z.w. Heikant (Radio Kastel)
Partij 2:
VLAAMS COMMISSARIAAT VOOR DE MEDIA
Kamer:
Vlaamse commissariaat voor de media (1998-2005)
Datum publicatie: 25 maart 2003
Beslissingsnummer:
2003-015
Type procedure:
Ambtshalve onderzoek