Beslissing inzake het bezwaarschrift van Radio Contact Brussel

Partij 1:
v.z.w. NOR Contact
Partij 2:
VLAAMS COMMISSARIAAT VOOR DE MEDIA
Kamer:
Vlaamse commissariaat voor de media (1998-2005)
Datum publicatie: 27 mei 2003
Beslissingsnummer:
2003-034
Type procedure:
Klacht