Ambtshalve onderzoek tegen WTV-Zuid

Partij 1:
VLAAMS COMMISSARIAAT VOOR DE MEDIA
Partij 2:
v.z.w. West-Vlaamse Televisie
Kamer:
Vlaamse commissariaat voor de media (1998-2005)
Datum publicatie: 30 oktober 2003
Beslissingsnummer:
2003-059
Type procedure:
Ambtshalve onderzoek