Ambtshalve onderzoek tegen Radio Mietje Stroel

Partij 1:
VLAAMS COMMISSARIAAT VOOR DE MEDIA
Partij 2:
v.z.w. Zelzaatse Radio Omroep Mietje Stroel (radio Z.R.O. Mietje Stroel)
Kamer:
Vlaamse commissariaat voor de media (1998-2005)
Datum publicatie: 24 juni 2003
Beslissingsnummer:
2003-046
Type procedure:
Ambtshalve onderzoek