Ambtshalve onderzoek tegen Radio Maximum

Partij 1:
VLAAMS COMMISSARIAAT VOOR DE MEDIA
Partij 2:
v.z.w. Centrum Radio Mechelen
Kamer:
Vlaamse commissariaat voor de media (1998-2005)
Datum publicatie: 7 maart 2003
Beslissingsnummer:
2003-013
Type procedure:
Ambtshalve onderzoek